วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่อ นาย มงคล แก้วนุ่ม ชั้น ม.4/8 โรงเรียน ชลบุรี"สุขบท" มัธยมศึกษาปีที่ 4